bj1111fube
Вы здесь: Главная » Новости » วิด ตน อย่างไร ให้ ห่าง ไกล จาก โค วิด 19

วิด ตน อย่างไร ให้ ห่าง ไกล จาก โค วิด 19

Число Просмотр:0     Автор:редактор сайта     Опубликовать Время: 2020-03-31      Происхождение:Работает

เนื่องจาก สถานะ การณ์ โค วิด19 (Ковид-19)ใน ปัจจุบัน ทวี ความ รุนแรง มาก ขึ้น ใน หลาย ๆ ประเทศ

ทาง บริษัท จึง ขอ แนะนำ วิธี การ ปฏิบัติ ตน อย่างไร ให้ ห่าง ไกล จาก เชื้อ ไวรัส นี้

1. หมั่น ล้างมือ หรือ เช็ด ด้วย แอลกอฮอล์

2. ไม่ อยู่ ใกล้ ชิด ผู้ ป่วย ที่ ไอ จาม

3. หลีก เลี่ยง การ อยู่ ใน สถาน ที่ แออัด และ มี มลภาวะ เป็น พิษ

4. งด เดินทาง ไป ยัง พื้นที่ เสี่ยง โรค ระบาด

5. ไม่ นำ มือ มา สัมผัส ตา จมูก ปาก ถ้า ไม่ จำเป็น

6. ไม่ ใช้ สิ่งของ ร่วม กับ ผู้ อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้ว น้ำ ฯ ล

7. ส่ ว ม ใส่หน้ากาก อนามัย ทุก ครั้ง เมื่อ มี การ ออก ไป นอก สถาน ที่

ทาง บริษัท หวัง เป็น อย่าง ยิ่ง ว่า สถานการณ์ นี้ จะ ผ่าน ไป ได้ ด้วย ดี ผลิต โรงงาน ที่ เซิ น เจิ้ น ได้ เปิด ปกติ แล้ว แต่ ใน ทุก กระบวนการ ผลิต
รวม ไป ถึง พนักงาน ทุก คน ต้อง ป ฎิ บั ติ ตาม กฎกระทรวง สาธารณสุข เพื่อ ป้องกัน การ แพร่ ระบาด อย่าง เคร่งครัด โดย ทุก คน ก่อน เข้า งาน ต้อง ตรวจ วัด อุ ณ ภูมิ ร่างกาย และ สวม ใส่หน้ากาก อนามัย ตลอด เวลา


ด้วย ความ ป รา ถ นาดี

ОПТИЧЕСКИЙ ЛАЗЕР


КАТЕГОРИЯ ПРОДУКТА

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Добавить: 3-й этаж Первое здание WeiQun Industrial BaiHua Road Новый район Гуанмин, город Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай
Тел: + 86-755-23196457
Телефон : +86 13827459505
Эл. адрес :manager@optic-tech.cn

ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ

Оптические технологии (Шэньчжэнь) Лтд

добавлять : 3-й этаж Первое здание WeiQun Industrial BaiHua Road Новый район Гуанмин, город Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай

БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

телефон : + 86-755-23196457
Телефон :+ 86 13827459505
Эл. почта :manager@optic-tech.cn

Онлайн контакт

авторское право 2018 Оптические технологии (Шэньчжэнь) Лтд